BeeBot på Björkris förskola

Vad skrev vi till föräldrarna ?

Hej,

denna veckan har vi fått bekanta oss med vår nya vän BeeBot. BeeBot är en liten robot som ser ut som ett bi. Man använder knapparna på den för att programmera hur den ska röra sig. 

Vi introducerade denna genom att låta barnen vara våra robotar som vi styrde genom att måla pilar som visade deras riktning. 

Barnen klurade ut detta hur fort som helst och hade inga problem att flytta över programmeringen till BeeBoten. 

Vi placerade ut en stor diamant på en karta. På kartan finns ett rutnät som hjälper barnen att räkna hur många gånger de ska trycka på respektive riktning för att den ska ta sig dit som diamanten var. Vi var så imponerade av barnen som löste detta galant. 

Vi har lånat BeeBoten av något som kallas Skoldatateket och får ha den i 4 veckor. Så arbetet fortsätter. Detta är det vi kallar programmering på förskolenivå!! 

Linda Almqvist och Enisa Kasumi , Matisse, Björkris förskola, mars 2017

Reflektioner

Först bekantade vi vuxna oss med BeeBot, hur den fungerade och rörde sig. Detta är inte  alltid viktigt då man kan göra upptäckter och utforskande aktiviteter med barnen men i detta fallet ville vi ha en grundkunskap i detta.

Barnen som har arbetat med BeeBot är födda 2011 och 2012. Vi har två barn som har stöd i form av bildstöd och när vi la ut en bildserie med hjälp av korten som följde med i lådan så klarade dem av att programmera. De var riktigt snabba och tryckte på rätt knapp hela tiden. Vi valde att lägga upp hela bildserien men att plocka bort korten allt eftersom dem tryckt.

Barnen i vår barngrupp har kunnat välja BeeBot som aktivitet under dessa veckor. De har använt skattkartan och placerat ut en diamant som de skall köra till. De har också gått på bokstavsjakt och samlat bokstäver på kartan.

Vi har kunnat väva in begrepp som över, under, höger, vänster. Barnen har samarbetat, samtalat, utforskat och haft en riktig kul tid med BeeBot. Vi vuxna har valt att vara delaktiga i arbetet och arbetar med att ge stöd i form av socialt, emotionellt och kognitivt stöd utifrån de relationella förhållningssätt som är vår grund.