• En skolgård full av liv
  • Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning
  • Förskolorna har testat Vklass
  • Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2
  • The Big Five – intryck från en studieresa – del 6.

Vänner – Tillsammans är vi oslagbara!

Tisdagen 21 maj var det filmpremiär på Facklan! Den blå gruppen på Lilla Lokets förskola bjöd in till en alldeles fantastisk föreställning som startade med mingel i foajén innan det var dags för alla inbjudna gäster att sätta sig i på plats i biostolen. Vi fick uppleva en magisk berättelse om vännerna i Kungaskogen där vänskapen mellan djuren står i fokus och vi fick även förmånen att i slutet få…

Läs mer >>

IoT-hubb Skola – sakernas internet kommer till Furulidsskolan och Björkris förskola

Torsdagen den nionde maj var det invigning av Kungsbacka IoT hubb skola – på Furulidsskolan. Elever i olika årskurser hade arbetet med många spännande funderingar kring hur sensorer och digital teknik kanske kan göra lärandet bättre och roligare. Arbetet startar nu så smått med en luftsensor. Invigningsceremonin avslutades med att den nya IoT hubb skylten blixtrade för första gången och alla närvarande fick en stund att bekanta sig med t.ex.ett…

Läs mer >>

Särö skola vinner pris för sitt fågel-engagemang

SM i fågelholksbygge anordnas varje år av Naturskyddsföreningen för att uppmärksamma och hjälpa småfåglarna och deras bostadsbrist. 1A på Särö skola valde i år att delta, så i januari började förberedelserna. Eleverna fick sitta i små grupper och fundera kring vad som behövs på en fågelholk för att fåglarna ska vara trygga från väder och fiender men även vilka verktyg man behöver för att bygga den. Slöjdläraren Tony och Mats …

Läs mer >>

Litteratur och läsning i förskolan

En föreläsning för alla Polygluttanvändare! Arbetar du på någon av Kungsbackas förskolor och använder Polyglutt? Då hälsar Enhet Utveckling dig varmt välkommen till en inspirerande föreläsning med Agneta Edwards! “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö18 Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid…

Läs mer >>

Sphero Mini på Fjordskolan

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Med detta i åtanke vill vi öka den digitala kompetensen hos våra elever. Det handlar mycket om att få eleverna att upptäcka och bli bekväma vid att använda sig av olika digitala verktyg. Vi introducerade och visade Sphero Mini i helklass så att alla elever kunde se och förstå vad det…

Läs mer >>

God utdelning till Kungsbacka när nationella medel för praktiknära forskning delades ut

I Kungsbacka får vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla lärandet för våra barn och elever i enlighet med skollagens bestämmelser om att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Den 28 mars fick vi besked om att vi har ett brett deltagande i den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning i skolan – via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på…

Läs mer >>

Ståpäls gör yrket!

Tal i bråkform på Åsaskolan, årskurs 4 Denna lektion fick vi uppleva ståpäls på våra armar. Diskussionen och lärandet tog ordentlig fart kring tal i bråkform. Lärandeobjekt: Tal i bråkform, hur vi kan dela upp en hel på olika sätt? Påstående: Den röda delen utgör hälften av hela papperet. Så inleddes lektionen i årskurs 4 på Åsaskolan där Åsa Öhrnell, förstelärare i matematik, leder lektionen tillsammans med Anna-Karin Larsson och…

Läs mer >>

Med sikte mot väst!

Om två veckor åker jag till USA för att besöka skolor specialiserade på autism, ADHD och dyslexi. Jag heter Annika Björnhall och till vardags arbetar jag på Björkrisskolan och är även kommunövergripande handledare i Läslyftet. Via mina specialpedagogiska studier vid Göteborgs Universitet fick jag ett stipendium för att omvärldsspana och fördjupa min kunskap kring arbetet med elever med olika stödbehov. Anledningen till att jag valde just USA är att jag…

Läs mer >>

Informationshäfte till nyanlända elever

                         På Åsa gårdskola arbetar vi hårt för att nyanlända elever ska få en så bra skolgång som möjligt. En viktig sak är att föräldrar måste känna sig och vara delaktiga. Som en del i det här har studiehandledare i arabiska, Rana Hamawi med hjälp av lärare i svenska som andraspråk Nicolina Granath, gjort ett informationshäfte som de nyanlända…

Läs mer >>

Kolla förskolors arbetssätt undersöks inom ramen för From great to excellent

Området demokrati är en stor del av förskolans läroplan och våren 2018 började pedagoger från området Kolla ett medvetet och riktat arbete med uppdraget att främja demokrati. Förskolans arbete är nu en del i utbytet som sker inom From great to excellent, FGTE, under läsåret 2018-2019. Kajsa Envall förskolechef och Gabrielle Sohlman, förskollärare var i februari värdar för personal från förskolor i Varberg och Halmstad som gjorde ett besök för…

Läs mer >>

Kom igång med NE

Kungsbacka kommun förskola& skola har kommunlicens på den digitala resursen NE, Nationalencyklopedin. NE innehåller många funktioner som är användbara både för elever och lärare! Vill ni få texten i NE uppläst så finns det två olika möjligheter. Använd uppläsningen i Microsoft Edge eller talsyntesen Vital, som ni kan ladda ner i Software Center. När du är i Kungsbackas utbildningsnät så behöver du inte logga in för att komma åt NE….

Läs mer >>

Hur kan vi inspirera barnen att lyssna & läsa mer?

På Lindströms förskola, avdelning Bamse, har vi just nu sagotema då vi har sett ett stort intresse i barngruppen. Vi har en flanosaga uppsatt, där vi ibland blandar ihop två sagor och barnen skapar ofta en egen saga av detta. När vi går till bokbussen, väljer barnen omsorgsfullt ut vad de vill ska finnas på våra bokhyllor. Vi tror att mångfald inspirerar mest.  Vi läser även digitala e-böcker. Hittills genom…

Läs mer >>

Save the date: FIKA torsd 4/4, 15.30-17.30

Boka redan nu in i din kalender: Nästa FIKA är på Hedeskolan torsdagen 4/4, 15.30-17.30. Programmet kommer med inbjudan lite längre fram. Meddela mig om du vill presentera något eller vill ha stöd av kritiska vänner med någon undersökning som du arbetar med: Mejla helena.sagar@kungsbacka.se. Helena Sagar Vetenskaplig ledare Förskola & Grundskola

Läs mer >>

Makey-makey på Gällingeskolans fritids

  Vi på Gällingeskolans fritids lånade en Makey-Makey låda. Vi gjorde ett piano av bananer som vi spelade på. Då kom vi på att bananerna behövdes egentligen inte utan barnen själva kunde bli spelbara när de höll i kablarna och så kunde ett barn spela toner genom att röra vid de andra. Det tog ett tag innan vi klurade ut hur det fungerade och vem det var som egentligen spelade….

Läs mer >>

Framtiden Digitala Lärande I Skolan

Sedan en tid tillbaka deltar vår utbildningsverksamhet i Kungsbacka i ett unikt samarbete mellan 8 kommuner, Region Halland och Halmstad högskola. Parter inom samarbetet är Båstad kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun, och Ängelholms kommun.  Projektet FDLIS, Framtidens Digitala Lärande I Skolan pågår fram till 2020 och ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer,…

Läs mer >>

3D skrivare

Vilken succé.. Både barnen och jag har lärt oss mycket under denna tid när vi har lånat Makerlådan med 3D skrivare. Barnen har haft som tema Vännerna i kungaskogen och det blev självklart för barnen att måla av dessa figurer för att sedan skriva ut en 3D figur av sin teckning. Barnen var delaktiga hela processen vilket de tyckte var väldigt spännande.  Att kunna leka med sina figurer från Kungaskogen som de själva…

Läs mer >>