Bräckaskolan 2-Öst programmerar med Pro-Bot.

Vi har tidigare använt oss av Bee-bot när vi programmerat och ville därför prova på en robot där det fanns möjlighet till att skriva in egna koder på. Detta gjorde att vi valde att testa Pro-Bot.

Vi håller vi på att repetera de olika geometriska formerna så därför blev det naturligt att eleverna fick prova på att programmera de olika figurerna med roboten.

Eleverna fick arbeta i mindre grupper och diskutera hur de skulle göra och hur koden skulle se ut. Vi hade först gått igenom hur man använder roboten och hur man skriver in koderna. Eleverna fick själva räkna ut hur långt roboten skulle gå men de skulle hålla sig inom ett A3 papper. När de kommit fram till ett förslag skrev de in koden på roboten och testade den. Det som var bra var att det fanns en hållare för en penna på roboten så att man kunde se hur figuren blev när man körde koden. Det som de flesta tyckte var klurigt var att räkna ut hur långt roboten skulle gå innan den skulle svänga.

Hälsningar Madelaine och Maria

2-Öst Fjärås Bräckaskola