Lektion i sannolikhet

maj 11, 2017

Första lektionen Lärandemål: Förstå de nya begreppen, förstå skillnad på experimentell och teoretisk sannolikhet, göra enkla beräkningar av grundläggande sannolikhet (likformig sannolikhetslära). Förstå att ju fler experimentella försök du gör, desto närmare kommer du den teoretiska sannolikheten (de stora talens lag) Vi började med en entryticket. Hur stor är sannolikheten att jag får en femma eller en sexa på en tärning? Detta visar vår lägstanivå och där vi måste börja….

Läs mer >>

Kungsbacka Söders matematikprojekt

mars 27, 2017

Vi kallar uppgiften för ”stora entryticketen”! Lilla entry- och exitticket använder vi oss av varje lektion som snabb återkoppling om lektionsinnehållet för att hålla eleverna aktiva men också för att vi ska se utvecklingen. Innan vi undervisar om vårt lärandeobjekt, positionssystemet med decimaltal måste vi ta reda på vad vi ska undervisa om innan vi tänker oss hur vi ska undervisa om det, det är en av delarna av att…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan del 5

mars 17, 2017

Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och min 4 resa. Jakten på appar! Hur ska man välja appar? Vad är syftet? Jag hade en ganska klar bild av vad jag ville få ut av detta. Jag ville att eleverna på ett lustfyllt sätt skulle automatisera färdigheter. Utan automatiserade färdigheter behöver hjärnan mer tid att identifiera och lösa uppgifter. Hjärnan belastas mer och…

Läs mer >>

Kungsbacka Söders matematikprojekt

februari 10, 2017

En klassisk lektion men väldigt effektfull. Man vet heller aldrig vad den för med sig. Idag plockades en gammal klassiker fram i en årskurs 6. Det var skala som skulle behandlas och de begrepp och innehåll vi ville att de skulle få med sig var: Kongruens Likformighet Mäta Uppskatta Enhetsomvandling Problemlösning Tabell Använda en skala   Det vi strävar efter är att eleverna får till ett samtal mellan varandra istället…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan, del 4

januari 25, 2017

  Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och klass 4 resa.   Jakten på digitala verktyg.   Vad behöver jag? Jag började leta efter digitala plattformar. Vad finns det för något? Hur väl utformade/utprövade är de? Vad kostar det? Hur skiljer sig uppgifterna från böckerna? Problemet med nya verktyg är att det finns begränsad erfarenhet och det blir lite av trial and…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan, del 3.

december 13, 2016

En ny upplaga av artikeln! Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och klass 4 resa. Omorganisering av lektionsupplägg  Nu var det dags att ta tag i lektionsutformningen. Eftersom eleverna har svårigheter att använda tiden under matematiklektionerna optimalt är det nödvändigt att pröva nya strategier och metoder. Att vara aktiv under lektionerna definierar jag med att eleverna kontinuerligt arbetar med någon form av…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan, del 2.

november 7, 2016

Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och klass 4 resa. Nu när vi hade tagit bort läroboken behövde jag strukturera upp undervisningen. Hur utnyttjar jag tiden? Hur håller vi fokus? Hur blir eleverna motiverade och aktiva? Tillbaka till skolbänken. Vad säger forskningen? Mina nya bästa vänner den närmaste tiden blev LGR11, skolverket.se, John Hattie (skolforskare från Nya Zeeland) och Gregory Yates (skolforskare…

Läs mer >>

I söder syns matematikpedagoger…

november 4, 2016

  Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9. Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat från Kungsbacka delar) finns adressen till Kungsbacka söders matematikprojekts egen blogg med mycket matnyttigt för både elever, pedagoger och vårdnadshavare….

Läs mer >>