Dansföreställning Tetris

Förväntansfulla elever väntar på att föreställningen ska börja.

Elever från Maleviksskolan, Hålabäcksskolan och Varlaskolan såg dansföreställningen Tetris, som bygger på det klassiska dataspelet. I föreställningen bildade fyra dansare akrobatiska linjer, kvadrater och geometriska former ur helt nya överraskande perspektiv. De rullade som rektanglar över golvet eller staplade sig ovanpå varandra i hisnande torn. I slutet av föreställningen bjöds eleverna upp på golvet för att själva prova på.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor och skolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare kultur