Digitala redskap – uppdaterad iPad?

I våra verksamheter spelar datorer och surfplattor, mestadels iPad, en allt större roll. Alla elever i Kungsbacka som går i årskurs 7 har nu en iPad och därmed de flesta pedagoger som undervisar där. Vi får fler och fler “paddor” i förskolan, alla förskolor har ett grundbestånd och många köper till. Detta sker även i grundskolans tidigare år.
Enligt Kungsbacka kommuns Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg ska alla elever i år 7-9 ha tillgång till varsin digital pryl nu, det har de sedan 2011.
Våra år F-6 elever ska under 2014 uppnå måttet en dator/surfplatta per tre elever. Vi följer planen.
Pedagogerna i grundskolan har eget redskap sedan 2012.
Våra förskolebarn och pedagoger ska enligt samma plan ha tillgång till fyra datorer/surfplattor per 20 barn, genomfört 2013.

Målet:
När eleverna lämnar skolan i Kungsbacka kommun ska de ha en digital kompetens som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer.

Inom en väldigt snar framtid, för att inte säga NU, kan vi alltså helt fokusera på hur moderna verktyg kan stödja lärandet.
Tekniken finns och är i användning.

Här kommer en trevlig film från Pedagog Stockholm som behandlar grunderna i “iPadkunskap” samt hur det fungerar efter uppdatering till nyaste programvaran IOS 7.