Digitalisering i skolan

På Fullriggaren Malevikhar vi haft en föreläsning som ett led i kompetensutveckling av Linda Mannilla om digitalisering i skolan. Hon menade att ”folket” behöver ha en allmänbildning i den digitala världen. Skolan är en del av ”folket”, den lilla människan. Linda disputerade i datavetenskap (inriktning på utbildning) år 2009 vid Åbo Akademi, och har jobbat som utbildare, forskare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och skolutveckling sedan 2010. 

Vi upplevde att de viktigaste punkterna i föreläsningen var:

Digital kompetens börjar med frågan; Varför ska vi arbeta med digitalisering och programmering i skolan? Frågorna som följer därnäst är; Vad vill vi uppnå och Hur når vi dit?

  • Digital kompetens handlar om att ha kunskap, förståelse, medvetenhet, vett och etikett. Idag är vi ständigt uppkopplade. Tidigare aktivt val att använda digitala medel är idag aktivt val att inte använda

Under föreläsningen beskrev Linda Mannilla digital kompetens med följande:

  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och media.
  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
  • Lösa problem och omsätta idéer i handling.

Linda pratade om hur beslut fattas i förväg vid artificiell intelligens t.ex. självkörande bilar. Det blir etiska dilemma. Det är viktigt att fundera på vad våra val baseras på. Källkritik – vi kan inte ta något för givet längre. Det är enkelt att manipulera bilder, videor, m.m. Viktigt att diskutera med eleverna – få dem medvetna. Frågor som berör alla, som alla bör arbeta med.

Vi fastnade för slutorden som var att vi för att lyckas med digitalisering i skolan bör vi:

  • Ha en positiv attityd
  • Våga misslyckas
  • Känna sig obekväm
  • Vilja lära sig
  • Uppnå en mininivå

Det var intressant föreläsning som gav upphov till viktiga frågor att diskutera och att inspireras av.

Mer om Linda Mannila på hennes webbsida: https://lindamannila.com/

Annette Fischer Fullfigaren Malevik