Don´t limit a child to your own learning, for he was born in another time.

Jag heter Camilla Lindskog och arbetar på Skoldatateket som specialpedagog, det är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

På SETT- mässan var jag på flera spännande och intressanta föreläsningar. Det var två givande och lärorika dagar. Speciellt betydelsefullt för mig var det personliga mötet med de som arbetar på Skoldatateket Stockholm och deras föreläsning om elevers rätt att välja arbetssätt- möjligheter med en Ipad. Jag följer deras arbete via sociala medier och har länge velat diskutera med dem hur de arbetar. Detta för att vi på vårt Skoldatateket i Kungsbacka ska vara i framkant.

Skoldatateket i Kungsbacka vänder sig till personal inom förskola/ skolan som undervisar barn/ elever i behov av särskilt stöd. Genom att vara flexibla, och skräddarsy lösningar och utbildningar vill vi öka pedagogernas kunskap inom IKT och specialpedagogik. Vilket leder till positiv påverkan för elevers måluppfyllelse. Jag anser att kunskap och kompetens hos pedagoger har en avgörande betydelse för att elever i behov av särskilt stöd ska få tillgång till de lär-verktyg som dessa elever/ barn behöver och därmed får en likvärdig utbildning.

Skoldatateket har en flik på Kungsbacka delar, där kan ni läsa mer om oss och hur vi kan stötta er.