Earth Hour 2018

“Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Tillsammans kan vi skapa enorm förändring, så varför inte låta årets Earth Hour bli startskottet för ett mer planetvänligt liv?

Temat för Earth Hour 2018

Temat för 2018 års Earth hour är “One planet life – Lev och ät inom ramen för en planet”, och tar upp vår matkonsumtion.

Idag skulle vi behöva 4,2 jordklot om hela jordens befolkning levde som i Sverige. För två år sedan var det 3,7. Sverige överkonsumerar jordens resurser. Ungefär 25% av vårt ekologiska fotavtryck kommer från hur vi konsumerar mat, och här kan vi själva verkligen förändra hur framtiden kommer att se ut.

Engagera förskolan/skolan för en ljusare framtid – var med i världens största miljömanifestation!

Här hittar ni material, lektionsplaneringar och inspiration – samt möjlighet att anmäla din grupp eller klass.

Källa: Earth Hour/Världsnaturfonden