En dag med fokus på Naturvetenskap och Teknik i förskolan

Tisdag den 12:e januari bjöds det på en ämnesdidaktisk konferens som handlade om naturvetenskap och teknik. Det var deltagarna i förskolelyftskursen Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5hp som avslutade sin utbildning med att presentera sina projektarbeten och kollegor i förskolan bjöds in.

Bild publik

De presenterade sina projekt genom powerpoints, film och utställning. Det gavs också intressanta föreläsningar av Martina Jönsson från ”Matlabbet” och en föreläsning om ”Komposten” av Bertil Gustafsson, högskolan i Halmstad.

Dagen var uppskattad av besökarna, kollegor och förskolechefer, och de fick mycket tips och idéer om vad/hur man kan göra/arbeta med i förskolan kring naturvetenskap och teknik. De hade teman kring ljus, friktion, vatten, el och energi men det handlade också om att reflektera mera, och hur vi kan utveckla vårt arbetssätt för att sträva mot målen i Lpfö98/10 inom naturvetenskap och teknik samt relationsskapande uppfinningar.

Bild träd

Allas arbeten kommer inom kort att presenteras på Kungsbacka delar så ta då chansen att få en massa matnyttigt, så håll ögonen öppna på Kungsbacka delar.

Till alla er som arbetat med de fantastiska projektarbetena vill jag säga: Bra jobbat! Vilket engagemang och Tack för att ni delade med er till oss andra.

 

Anne-Charlotte Siira, NT-utvecklare i förskolan

Här en liten film från dagen 🙂