En skolgård full av liv

Klockan slår 11 och elever kommer ut från deras lunch. Mitt på skolgården står rast aktivisten Malin Kjellèn redo för att ta emot dem. I handen har hon rockringar och vissa av eleverna springer emot henne för nu vet de vad som vankas, Hela havet stormar.

Malin Kjellèn, fritidsledare och rast-aktivist

Med musik ur den portabla högtalaren kör leken igång. De som deltar rör sig i takt med musiken och börjar gå runt, glada och med spänning i benen springer de från rockring till rockring. Plötsligt slutar musiken och alla letar efter en plats i en ring. De som står i ring med mycket plats ropar till de andra att komma och håller ut välkomnande armar. Runt omkring står andra elever och spelar Ching-ping eller kollar på. Och när musiken sätter igång igen ser man hur många runt omkring dansar med till musiken. Malin berättar:

“Det är så härligt att se eleverna som inte är med på själva leken, ändå hittar glädje och rörelse i takt med musiken. Ibland hittar man elever stå lite gömda bakom husknuten dansa till musiken. Det ser jag som en lika stor vinst som dem som är med och rör sig i leken.”

Sten, sax och påse race

Leken skapar nya möten, eleverna får röra på sig, det blir en god stämning på skolgården. Efter en stund byter Malin till en annan lek, Sten sax påse race. Eleverna möter varandra en mot en, den som vinner sten sax påse går vidare, alltihop sker till musik. Eleverna får en chans på ett lekfullt sätt att möta nya kamrater.

Malin erbjuder detta 4 dagar i veckan mellan 11.00 – 11.30 och 3 pass på fritidstid. För att så många elever som möjligt ska vara med blandar hon lekar till exempel basket, stafetter, hinderbanor poängpromenader, eller kluringar. I varje hall sitter schema uppsatt, där eleverna kan läsa vad för aktivitet som kommer på rasten.

Schema som visar rastaktiviteter


Malin har detta som ett uppdrag i sin tjänst där hon planerar och köper in material till de olika aktiviteterna. Viktigt att hålla sig uppdaterad vad som är “inne” att göra, för att locka eleverna. Rektorerna på skolan har en förståelse för hur viktigt det är med att elever rör sig, får möjlighet till nya möten och att rasterna blir en positiv upplevelse.

Lgr11 säger:
Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer = i handling och lösa problem
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

Rasten går mot sitt slut,musiken tystnar eleverna avslutar sina aktiviteter. Rosiga om kinderna och laddade för lektion traskar de in.

Skribenter:
Ulrika Lundqvist och Malin Kjellèn
Iktpedagog och Fritidsledare-Rastaktivist
Fjordskolan