Erfarenhetsspridning av IKT på förskolorna i Fjärås med Google Hangout

Under hösten har nyckelpersonerna för IKT på varje förskola i Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet haft erfarenhetsspridning om IKT.
Var tredje fredag samlas nyckelpersonerna tillsammans med mig som är IT-pedagog på enheten i en Google Hangout och diskuterar vad som hänt inom IKT på deras förskola den senaste tre veckors perioden.

Upplägg

Upplägget är följande att IT-pedagogen först sprider lite info från vad som pågår centralt i kommunen. Är det nya kurser/workshop för förskolan på gång. Någon uppdatering som behöver göras etc. Det kan också vara apptips eller något intressant från omvärlden. Nyckelpersonerna berättar sedan vad som hänt under den senaste tre veckorsperioden inom IKT sin förskola. Projekt eller projektidéer som pågår eller ska komma. Appar som upptäckts och hur de använts. Hur man använder blogg och varför? Hur man använder Smartboard och hur? Kort sagt fokus är den pedagogiska användningen av IKT på förskolan. IT-pedagogen skriver sedan protokoll och sprider på Fronter samt den egna Facebookgruppen för förskolorna i Fjärås/Gällinge.

Syfte

Syftet med Allt detta är i grunden att försöka uppfylla Fjärås/Gällinges förskolors gemensamma IKT-plan. Göra den välkänd och arbeta efter den. Ikt nyckelpersoner har vi haft sedan 2 år sedan tillbaka. Nyckelpersonsgruppen har träffas och skrivit IKT plan och utvärderat. Men tyvärr träffats ganska sällan.. En till två gånger per termin.

Ett annat av syften var alltså att träffas oftare och för att lösa detta så valde vi att göra den över nätet, via Google Hangout. Det är ganska långt mellan förskolorna i Fjärås/gällinge. Det är ca 3 mil mellan Stegatorps förskola och Olasgårdens förskola. I en Google Hangout kan man vara upp till 8 personer samtidigt, det finns också möjlighet att spela in samtalet direkt via youtube.

På fredag ska vi utvärdera träffarna. Som IT -pedagog tycker jag att det varit bra, även om det tog till tredje gången innan alla kände sig bekväma med tekniken.

Eget arbete i perspektiv

En annan bieffekt har varit att nyckelpersonerna måste ta reda på vad som händer på hela deras förskola och sprida det efteråt. Detta i kombination med Hangoutsträffarna har gjort att man ser sitt eget arbete i perspektiv mot andras. Vilket jag tror är en viktig faktor för utveckling.

Vårt erfarenhetsutbyte har också uppmärksammats utanför Kungsbacka kommun. Vid senaste träffen deltog Carina Näslundh från Datorn i Utbildningen och hon kommer att skriva ett reportage i tidningen i nästa nummer. Kul!