Ett reportage från Björkris förskola.

– Appen iMovie används för att tillsammans med barngruppen skapa projekt samt trailers över barngruppens utforskande,
fantasi och kreativitet.
Läroplan, fokusmål (Piafs fokusmål är “Kommunikation och möten”) samt huvudmål (“Kommunikation och språk är
huvudmålet på Björkris förskola och skola) används mellan filmklippen i trailers/projekt för att gestalta processen i
samspel med mål, syfte och vision samt friska frågor (hur, varför och vad) kring det vi tillsammans utforskar.

Piaf har sin egen fokusmåls-nissa, “Tomte-Kajsa” som barngruppen döpt henne till.
Hon önskar hjälp ifrån barngruppen genom önskningar och uppdrag (utifrån fokusmål, huvudmål, vision och läroplan).
Hon är medupptäckare tillsammans med barngruppen och genomsyrar vår verksamhet utifrån våra tre utvecklingsgrupper på Björkris
förskola och skola:
Kunskap och lärande & IKT- Information och Kommunikationsteknik, Barnkonventionen och Värdegrund samt Grön flagg.

Vi vill låta trailers, foton och projekt gestalta processen för er!

Vänligen,
Piaf

Björkris verksamhet
Kungsbacka