FIKA 26/11 Kullaviksskolan 15.30-17.30

Välkommen till nästa FIKA på Kullaviksskolan tisdagen den 26/11, kl 15.30-17.30

Program:

15.30-16.15
”Sokratiska samtal och annan eftertänksam dialog”

Karin Carlsson, förstelärare och bild/so-lärare på Furulidsskolan, berättar om erfarenheter kring att arbeta med sokratiska samtal med elever. Forskningsbakgrund från bl a modulen Samtal om text i Läslyftet visar att elevernas aktiva talutrymme i klassrummet påverkar både deras motivation och deras förståelse för samband. Ann S Pihlgrens forskning redovisas, där man sett att metoder för att resonera filosofiskt får positiva effekter på lärande som kan användas i alla ämnen.

16.15-17.00
”Sökandet efter det meningsfulla bildämnet”

Bente Houe, förstelärare och bildlärare på Maleviksskolan berättar om arbetet med sin masteruppsats ”Jag ska fan inte bli någon jävla konstnär”. Från början handlade uppsatsen om vilka kvaliteter i bildämnet som kan användas för att göra skolan mer meningsfull för elever. Sedan smalnade undersökningen in på hur elever kan dokumentera sin arbetsprocess på andra sätt än de skriftliga, t ex via olika material. Teorier av Hillevi Lenz Taguchi och Karen Barad ligger till grund för avhandlingen. Bente berättar om sin empiri och håller i en workshop kring hur man kan synliggöra lärande på olika multimodala sätt.

17.00-17.30
Louise Frey berättar om sin Lic-studie och diskuterar resultaten med oss.

Ev. BE-arbete: Uppdatering och fortsättning

Välkommen önskar Karin Carlsson, förstelärare och bild/so-lärare