FIKA-träff på Vägmästaren 13/9 – OBS! Ändrad plats och klockslag

Välkommen på FIKA på Vägmästaren torsdagen 13/9 kl. 16.00-18.00! 

Anmäl dig snarast till nästa FIKA-träff! Notera ändrad plats och klockslag.

Var? Vägmästaren

När? Torsdag 13/9, kl 16.00-18.00.

 

Så här ser programmet ut just nu:

 

SYV-handlingsplan – hela skolans ansvar

Presenteras av lärare från Frillesåsskolan.

Frillesåsskolan skrev denna handlingsplan i samband med en utbildning som Skolverket och Karlstads Universitet arrangerade. De har nu fått i uppdrag av Projektet Yrkeskompassen att ta fram en modell som sträcker sig från förskolan och upp till årskurs 9 i syfte att stärka elevernas valkompetens inför val av gymnasium och yrke. I samband med att modellen sjösätts i augusti, för all personal på Frillesås Pedagogiska enhet, kommer de att starta ett aktionsforskningsprojekt för att se vilka resultat som arbetet mynnar i. Vi kommer att få ta del av och samtala om både modellen och aktionsforskningen.

 

SOLE – ‘Self Organised Learning Environment’

Lärmiljö där eleverna arbetar undersökande och kollaborativt runt en dator med Internetuppkoppling.

Päivi Billing, engelskalärare på Särö Skola, berättar om hur hon har arbetat med SOLE i sin undervisning. Vi får också veta hur hon undersökt effekterna av detta på elevernas resultat och hur hon använde sig av FGTE Innovationsfond för att utveckla sitt arbete och sin undersökning.

 

Någon fråga som du vill ta upp?

Meddela Helena Sagar genom att skicka ett mejl till helena.sagar@kungsbacka.se

 

Påminner om att Maria Bergh önskar att ni som vill vara med i nätverket för lärare i engelska, som introducerades på FIKA-träffen i april, hör av er till henne, så att Maria kan starta upp kommunikation er emellan.

Anmäl dig till FIKA senast måndag 10 september genom att mejla helena.sagar@kungsbacka.se Ange då även eventuellt allergier/matkänsligheter och gärna om du har någon fråga som du vill diskutera med dina kritiska vänner.

Välkommen!

…önskar Maria Bergh på Frillesåsskolan genom Helena Sagar

 

Helena Sagar

Lektor/leg lärare NO & Tk

Kullaviksskolan