Flerspråkig språkutveckling i förskolan

Projekt ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”

Hurra för flerspråkigheten

Tänk att födas och att få växa upp med två och kanske till och med fler språk. Du kanske har en mamma som jobbar på AstraZenica som tog familjen hit från England, en pappa som fått ett snickerijobb på ett bygge och tagit hit familjen från Polen. Eller är du familjen som fick fly från Syrien till Sverige för att få leva.

Oavsett var vi kommer ifrån och vilka orsakerna är till att Kungsbacka idag består av människor från en stor del av världen, så är det en resurs som vi borde ta tillvara på. Sverige är ett litet land med ett språk som endast talas här, därför är det en tillgång att kunna behärska flera språk. De flesta länder i världen är flerspråkiga, vilket ställer än större krav, samtidigt som det ger oss möjligheter. Språk och kunskap om kultur behövs inom arbetsmarknaden både i Kungsbacka och i världen och är även något vi har nytta av när vi reser eller möter människor från andra länder.

För att ta tillvara på denna kunskap, är det därför viktigt att vi börjar med de allra minsta barnen. All forskning visar att stimuleras barnets modersmål, så underlättar detta även inlärningen av det svenska språket.

För förskolan ligger det som mål i uppdraget att flerspråkiga barn ska känna delaktighet i sin egen kultur. De som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Rapporter från Skolinspektionen visar att variationen är stor när det gäller både kunskapen om hur man kan jobba flerspråkigt och att kartläggningen av barnens språk när de börjar förskolan är bristfällig. Bland barn som är födda i Sverige med annat modersmål finns det ibland ingen kunskap om detta på förskolan.

Hur ska vi jobba flerspråkigt på förskolan?

I Kungsbacka pågår just nu ett projekt som kallas ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”. Detta är en del i ett stort förändringsarbete som just nu pågår kring hur man ska jobba med modersmålsstödet. Projektet syftar till att hjälpa förskolan att hitta nya vägar för att jobba flerspråkigt utifrån ett litterärt synsätt. I projektet har vi undersökt vilken flerspråkig litteratur som finns inom folkbibliotek/skolbibliotek och förskola/förskoleklass i Kungsbacka och hur man jobbar med den. Synsättet är interkulturellt, vilket innebär att varje människa är unik och att vi möter olika kulturer och språk med respekt och ser dem som viktiga. Modersmålslärarna stödjer arbetet med modersmål för barnen på våra förskolor tillsammans med förskolepersonalen. Till hösten förändras modersmålsstödet och detta projekt en del i den förändringen. I projektet fokuserar vi på hur litteratur i den dagliga verksamheten kan bidra till att utveckla förespråkiga barns modersmål.

I vår har vi som pilotprojekt en testförskola, Villa Emilia avdelning Grandi Menti, en testförskoleklass, Hajen på Hedeskolan och öppna förskolan i Frillesås. Vi kommer dessutom att testa av några idéer på fler förskolor.  Mer information om projektet kommer.

Marita Helander projektledare ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”