Föräldramöte 2-Öst Fjärås Bräckaskola.

Ett reportage från Fjärås Bräckaskolan där det moderna lärandet tar plats på föräldramöte – läs och inspireras! /red. 

I september hade vi vårt föräldramöte.

Inför mötet pratade vi om att vi ville få med våra elever i presentationen av bla. vårt arbetsmaterial, övriga lärare eleverna träffar och lite annan som kommer att hända under läsåret.

Vi samtalade med våra elever och frågade om de skulle vilja spela in filmer där de presenterar detta. Eleverna tyckte att det var en rolig idé att få visa upp detta för sina föräldrar. När vi gjorde filmerna valde vi att använda oss av Green-Screen. Vi har tidigare läsår arbetat en hel del med Green-Screen, så eleverna var vana vid att göra en presentation med hjälp av detta program.

Eleverna fick berätta om vad vi skall arbeta med, vilka böcker vi skall använda och de fick även presentera idrotts- och musiklärarna.

Vi spelar in en presentation från lärarna och sedan en från eleven, efteråt lade vi in en passande bakgrund och satta samman allt i programmet.

Presentationen blev väldigt uppskattad av föräldrarna då det blev både informativt och lättsamt. Det hände något mer i klassrummet än att vi pedagoger bara stod där framme och pratade.

Eleverna hade även under lektionstid fått skriva ner uppdrag som föräldrarna skulle programmera Bee-Bot’ar till att göra. Vi avslutade föräldramötet med att föräldrarna fick testa att programmera dessa Bee-Bot’ar.