Forskning från Kungsbacka kommun presenteras på internationell forskningskonferens i Italien – ECER 2018

“Just nu befinner vi oss i Bolzano, mitt bland vingårdarna i norra Italien, på en internationell konferens om forskning inom undervisning, lärande och skolan som organisation. Vi har presenterat forskning som vi har gjort i förvaltningen för förskola och grundskola.”

Louise pratade om hur läraragens gestaltar sig i kollegiala samtal om sin egen praktik, den egna erfarenheten och innehållet ett allmänt råd: Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014).

Helena berättade om den informella forskning som bedrivits av alla förskollärare och barnskötare på sju olika förskolor. Man har undersökt i vilken grad man bemöter barnen på ett likvärdigt sätt och har gjort detta i en längre tids vetenskapligt informerade cykler och i samverkan med Helena som forskare.

Presentationerna har gjort att vi har fått värdefull återkoppling på våra studier. Vi har fått stor uppmärksamhet för våra roller som kommunlektorer eftersom vårar tjänster inkluderar flera olika uppdrag; undervisning, vetenskapligt informerad skolutveckling och forskning.

Vad tar vi då med oss hem till er?

Vi har mycket att delge, och listar bara några av forskningsområdena här:

  • Värdet av kollaborativt arbete och kollegialt lärande, på alla nivåer i vår organisation; elever, lärare och skolledare.
  • Den stora utvecklingspotential som finns i att lärare får funktion som mellanledare i skolutvecklingsarbete; mellanledare får befogenhet från skolledare och tillit från sina kolleger i att driva förändringsprocesser.
  • Att arbeta med utvärderingsbara mål istället för mätbara mål?”
Helena Sagar & Louise Frey

Lektorer, Kullaviksskolan

 

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.