Förskolorna har testat Vklass

Till hösten införs det nya pedagogiska IT-stödet Vklass på Kungsbacka kommuns för-, grund- och gymnasieskolor. Förskolechef Angelica Stäring deltog i den pilot som genomförts under våren. På två av hennes avdelningar har både medarbetare och vårdnadshavare testat systemet skarpt under en period.

Hur har försöket gått?

Det har gått jättebra! Vi är framförallt nöjda med den nya versionen för barn-schema och att vi får en checka in och checka ut – funktion, detta kommer verkligen underlätta vår planering.

På vilket sätt blir det bättre?

Pedagogerna får varje dag en snabb och tydlig bild över hur många barn som är på plats och hur det kommer se ut, det gör att det blir enklare att planera dagens aktiviteter och göra nödvändiga justeringar i bemanningen.

Vad säger vårdnadshavarna om tekniken med att checka in och checka ut barnen?

Inför starten hade vi ett föräldramöte för att informera om hur det funkar. De som jag pratat med och från det vi kan se i utvärderingen pekar på att det inte är några problem.

Under piloten lät vi vårdnadshavarna själva fått testa; vi har haft en Ipad i hallen där varje barn känns igen med en särskild tecknad bild, samma bild finns också på barnets plats.  Alla har varit mycket engagerade i det nya! När vi kör skarpt i höst kommer det dock vara personalen som ”checkar in” när de möter barnet i hallen. Bakgrunden till det är bland annat att vårt ansvar för att ha korrekta uppgift på vilka barn som är på plats.

En viktig förutsättning för att allt ska funka är att vårdnadshavare lägger in barnets grundschema. I Vklass upplever jag att det är väldigt enkelt att förstå hur man gör vilket kommer underlättar för dem.

Har ni prövat andra delar av systemet?

Vi har testat kalenderfunktionen, den tror jag blir jättebra både för oss och vårdnadshavarna! Vi kommer kunna lägga in aktiviteter och allt finns samlat att ta del av närsomhelst. Här fanns önskemål från vårdnadshavare om att kunna synka till en egen kalender men det går inte i dagsläget tyvärr.

Att lära ett nytt system kanske för en del medarbetare känns besvärligt, vad vill du förmedla till dem?

Min upplevelse är att det här systemet är lätt att ta till sig, det är inte krångligt! Till mina pedagoger försöker jag förmedla att man inte måste kunna allt direkt från början utan kan lära sig funktionerna steg för steg och med hjälp av de guider som tagits fram samt våra ”superusers”. 

När jag jämför med Unikum som vi nu använder så är min bedömning att Vklass totalt sett blir ett bättre system både för oss och för vårdnadshavare.

Så tycker vårdnadshavarna

De vårdnadshavare som deltagit i pilotprojektet har genom en anonym enkät fått svara på några frågor om hur de uppfattar systemet. Här är några resultatet på ett par av frågorna: 

När det gäller fråga om hur väl det fungerar att ta del av förskolans dokumentation via Vklass ger 25 av de 40 som svarat funktionen något av de högsta betygen i den togradiga skalan;  8, 9 eller 10. 

För frågan om hur väl det fungerar att göra ändringar i omsorgsschemat är det  22 av de 38 som svarat som ger betyg 8, 9 eller 10.

Mer information 

Via samarbetsrummet Lär dig Vklass får alla medarbetare tillgång till utbildningsmaterial och annan information om Vklass. 

På kungsbacka.se/vklass finns också information och det sänds även ut information direkt till samtliga vårdnadshavare.