Fortbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet

Efter önskemål anordnas nu en fortbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Fortbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. I fortbildningen kommer följande områden att beröras:

  • Syftet med att utveckla grundläggande språklig medvetenhet
  • Presentation av materialet i Bornholmsmodellen
  • Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet
  • Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna

Utbildningen fördelas på tre tillfällen under våren 2015 och kommer att bestå av såväl teori som praktiskt arbete:

  • Onsdag 1 april kl. 15.30–17.00
  • Onsdag 6 maj kl. 15.30–17.00
  • Onsdag 3 juni kl. 15.30–17.00

Lokal: Varla/Torås-rummet i Sommarlusthuset (tidigare SpC).

Ansvariga för utbildningen är Malin Elovsson, förskollärare och specialpedagog på Kollaskolan samt Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg, språk-, läs- och skrivutvecklare på utvecklingsenheten.

Anmälan görs senast 6 mars på nedanstående länk. Bekräftelse på deltagande i fortbildningen kommer att skickas ut via e-post under vecka 11.

Klicka här för anmälan!

 

Välkommen!

Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka