Fortsättning Singaporematte

Fortsättning på arbetet med Singaporematte på Smedingeskolan och Åsaskolan.

-Det här sättet är ju mycket lättare! är kommentarer vi fått men också -Varför inte skriva 4X direkt? Vi har nu introducerat Singaporematte på våra skolor och vill här beskriva våra reflektioner hittills.

Irina Ramken på Åsaskolan arbetar Singaporematte med sina klasser varje lektion i cirka 10-15 minuter. Eftersom blockmodellen är ny för eleverna har hon lagt mycket tid på att de ska lära sig visualisera informationen som finns i textuppgiften med hjälp av block, klammar och tal. Irina arbetade mycket med enkla uppgifter till en början och några elever var omotiverade och ifrågasatte syftet med den metoden men det vände när Irina introducerade svårare uppgifter och jämförde med den algebraiska metoden. Då insåg de att blockmodellen är mycket enklare och tydligare. Eleverna poängterar att det viktigaste när de löser ett problem i matematik, är att förstå uppgiften, förstå texten och förstå frågan. Irina har några elever som tycker att matte blir roligare och tycker problemlösningar inte är så svåra egentligen OM de förstår texten.

Åsa Öhrnell har valt att på Smedingeskolan ha Singaporematte som elevens val. På dessa lektioner finns ca 30 elever från alla klasser i år 7-9 representerade. Spridningen på tidigare kunskaper i matematik är stor. Här sitter elever med A i betyg blandat med F och de är dessutom i olika åldrar. Eleverna arbetar i smågrupper på 2 till 3 personer. Det småpratas om bitar och delar runt om i klassrummet och vissa sitter djupt försjunkna i sitt eget. Finns det uppgifter som flertalet elever ställer frågor kring, tas det det upp och det diskuteras olika lösningar. Svårigheter med uppgifterna är många gånger det svenska språket, på vilket sätt vi förstår texten, snarare än matematiken, det är några av reflektioner från eleverna. De äldre eleverna har valt att lösa vissa uppgifter på två sätt, Singaporemetoden och med ekvationer parallellt. Det kommer de ha nytta av om de någon gång kör fast i ekvationerna, då Singaporemetoden angriper problemen visuellt och det blir lättare att se ditt nästa steg.

En annan reflektion vi gjort är att det ibland går väldigt fort för eleverna att lösa uppgifterna, så fort att vi undrar om de hade kunnat lösa uppgifterna utan just Singaporemetoden. För att testa detta lät jag eleverna göra en exitticket. Kan de addera 2/3 +1/4? Flertalet kunde inte det, addera bråk och förlänga satt inte naturligt för dem. För att göra deras matematik extra synlig använde jag mig av följande uppgift.

På parkeringen finns det många bilar. 1/2 är svarta, 1/4 är vita, 1/8 är röda och 1/16 är gula och resten är blå. De blå bilarna är 18 st. Hur många bilar finns på parkeringen?

 

 

Eleverna hade inga problem att lösa uppgiften med hjälp av Singaporemetoden, men när jag visade vad de egentligen hade gjort, dvs förlänga och addera bråk blev de förvånade. Vi ser nu att det är viktigt att synliggöra matematiken, då vi tror att förståelsen ökar genom detta, och det dessutom främjar andra metoder.
Fortsättning följer…

Skribent:
Åsa Öhrnell
Förstelärare i matematik
Smedingeskolan