Frillesåsskolan F-3 samarbetar

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete har Frillesåsskolan F-3 skrivit sagor tillsammans. Vi ville att våra elever skulle arbeta mer med att skriva röd tråd i sagor, vi kom då på att vi ska göra ett gemensamt arbete över årskurserna under en hel termin. Varje klass har först arbetat aktivt med sagoskrivande i sina klassrum. Eleverna har bland annat tittat på hur man bygger upp en saga, även pratat om inledning, handling och slut. Vi har även tittat på klassiska sagor och bearbetat dessa texter. Slutligen har år 1 skrivit en gemensam inledning till en saga med valfritt tema, år 2 har sedan skrivit handling och i år 3 har varje elev skrivit ett eget slut som sedan röstats fram. Sagan har sedan lämnats över till F-klasserna som har illustrerat. Det blev sammanlagt tre fantastiska sagor då vi har tre spår i F-3 just nu. Sagorna har sedan lästs upp för alla elever.

Detta är ett arbetssätt som vi ser som väldigt gynnsamt och roligt! Barnen gör någonting betydelsefullt tillsammans, samtidigt som de arbetar aktivt med sagoskrivande och röd tråd. Vi ser gärna att detta blir ett återkommande tema på hela skolan!

 

 Sandra Sandklef F-3 Frillesåsskolan 

Denna artikel har 2 kommentarer

  1. Ja verkligen ett trevligt arbetssätt! Mer samarbete över gränserna ….

  2. Läskyftet har inspirerat oss till många bra initiativ och det är roligt för både elever och pedagoger att prova nya saker.

Kommentarer är stängda.