“From Great to Excellent” – dags att sammanfatta.

I det fjärde inlägget i reportageserien “From Great to Excellent” sammanfattar Anette Liedström Hjorth intrycken av studieresan till Toronto.

Eftertanke och respekt

Så är det då min tur att summera studieresan, en del i förstudien till From Great to Excellent – vårt fyraåriga halländska utvecklingsprojekt.

Några av resenärerna har efter fullmatade studiedagar bloggat kort här på Kungsbackadelar. Gruppen som helhet, inklusive våra politiker, har även haft en “backspegelövning” efter studiebesöken varje dag. Där har vi delgett varandra våra reflektioner och också dokumenterat det hela skriftligt.

Två forskare har varit med på resan, vår egen doktor Helena Sagar och Pernilla Nilsson, professor vid Halmstad högskola. Med dem får vi på ett vetenskapligt sätt in det kritiska perspektivet och de djuplodande frågorna. Detta är alldeles nödvändigt när vi ska översätta allt vi fått höra och frågat om till vår egen kontext. Vi kommer med all säkerhet att behöva ställa ytterligare frågor till kollegorna i Toronto för att få till en saklig bild.

Mina tankar uppehåller sig nu mycket kring begreppet close the gap – att “sluta gapet”. Inte bara mellan de elever som lyckas i skolan och de som inte gör det utan också kring en fungerande sammanhållen styrkedja där ansvaret mellan olika nivåer i organisationen är synligt, tydligt och accepterat.
Jag funderar också mycket över vad vi kan lära av hur de i Ontario gjort för att lyckas. Jag tänker då närmast på arbetet med implementeringen av förväntningen:

– Alla elever kan lyckas med sitt skolarbete!

Vidare att det är varje lärares ansvar att ge anpassad coachning och ändra sin undervisning utifrån varje elevs rätt att lyckas. Därmed ges arbetet med att inkludera alla en fast grund att verka på.
Eleven äger inte problemlösningen – det gör den professionella läraren. Det är tilltalande att höra och se hur pedagoger  engagerat söker efter lösningar som passar i situationen och för just de elever som befinner sig där.

Nu när vi är hemma efter resan är det dags att gå vidare till det sista steget i förstudien – planeringen och genomförandet av de två workshoparna där vi vidgar gruppen med fler deltagare från vår kommun och fler av Hallands kommuner. Tanken är ju att vi under själva huvudprojektet ska kunna enas om tre gemensamma utvecklingsområden för Halland som för oss framåt som utbildningsregion.

Samarbetet i detta projekt får betraktas som tämligen unikt i ett nationellt perspektiv. Det kommer att bli mycket intressant att föra dialog om fortsättningen.