“From Great to Excellent” – resan fortsätter…

Rapport från dag två, Magnus Fogelblad och Annika Hellström berättar.

Idag har vi som har förmånen att få vara på besök i Kanada varit på skolbesök.
En nybyggd skola – Brooklin High school i utkanten av Ontario som var en skola för elever från 14-18 år. Gruppen träffade rektor, lärare och massa glada, positiva elever.

Reflektioner vi gör är att alla på skolan har ett mycket positivt bemötande, stödjande och uppmuntrande och ständigt fokus på lärande. ” Ignite learning” var begreppet i alla sammanhang.
Få och tydliga mål som samspelar från provinsens organisation, till den lokala skolan och rakt in i klassrummet.

Det återspeglades också att lärarna hade en tydlig och för eleverna synlig lektionsplanering med syfte, mål och förhållningssätt.
Vi funderar kring hur undervisningen utgår ifrån gruppen och inte lika tydligt individens intresse och olika sätt att lära.

Vi inser att Kungsbacka har kommit långt i att nyttja de digitala verktygen i lärandet och att eleverna är resurser i den utvecklingen.