Green Screen film från Prästgårdsängens förskola

Hej!

Vi skulle vilja dela med oss av vår green screen film som våra förskolebarn på 3-6 år har skapat, då de har jobbat med kontinenten Afrika.

När barnen jobbade med Afrika ville de så gärna uppleva det de upptäckte och för att de skulle få ha kvar den känslan och vi inte riktigt hade möjlighet att uppfylla deras önskan, frågade vi barnen om de ville testa att skapa en film där det ser ut som om de är i Afrika istället. Det ville de gärna.

Barnen ställde frågor som de sedan tog reda på svaren  på, i sina olika grupper. Barnen hade valt vilken grupp de ville tillhöra genom att bestämma vad de ville undersöka. De fick välja mellan människor och mat, sevärdheter och djur. När de hade tagit fram fakta skrev de ett manus och valde ut bilder som de skulle “besöka”.

Eftersom vi pedagoger aldrig jobbat med green screen eller appen som vi skulle använda, började vi med att köra på och gjorde “fel” som vi lärde oss på. V lärde oss tillsammans hur man bäst skulle använda verktygen så barnen kunde vara fullt delaktiga i filmprocessen, genom redigering och placering.

Genom våra observationer av barnen  såg vi att alla barnen valde att vara delaktiga men på sina villkor och det de tyckte de kunde bidra med. Tex någon var mer delaktig vid manus skrivningen och en annan kände att den vågade prata in. Men alla barnen ville vara med och bli filmade på det gröna lakanet. Vissa tyckte det var så roligt så filmningen fortsatte även efter det att man hade blivit klar med projektet för dagen.

Sofia Olsson

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.