“Hela” Iseråsskolan presenterar

På Mount skolutveckling arbetade pedagogerna i åk 4-6 med iPads. Vi valde att visa på olika fotoappar för att kunna ta och göra om stillbilder. Dessa kunde senare användas i den presentation pedagogerna skulle göra. Vi visade även appen Word collage och Pic Collage.

Efter en kort genomgång av de olika apparna blev pedagogerna uppdelade i olika grupper. Uppgifter de fick var att görs en presentation var. Apparna vi arbetade i car iMovie, Keynote, Explain everything och Video scribe, och de skulle göra det utifrån ett ljus med datum på.

image

Det blev fyra väldigt bra presentationer!

Se en intervju från dagen