Inspiration: Pedagogiskt entreprenörskap i matematik och digitalisering.

Här kommer ytterligare ett gyllene tillfälle att både ge och få inspiration kring pedagogiskt entreprenörskap; denna gång med fokus på matematik och digitalisering. Du kommer att få höra om hur äldre elever har undervisat yngre elever i programmering på enskilda lektioner, på elevens val och på schemabrytande teknikdagar. Vad vill du berätta om?

Släng bort Jante och kom till vår workshop på Kullaviksskolan onsdagen 26/9 kl 14.00-16.00 och dela med dig av dina, små som stora, undervisningsinitiativ som innehåller pedagogiskt entreprenörskap på ett eller annat sätt.
Denna workshop anordnas av projektledningen för PECK, som är ett ERASMUS-projekt med inriktning mot pedagogiskt entreprenörskap tillsammans med skolor och forskare i Danmark och Norge. Alla är välkomna till de nationella workshops som vi ordnar inom ramen för PECK, inte enbart pedagoger från de aktiva partnerskolorna.

Vill du berätta om något som inte har med matematik och digitalisering att göra, så är det också varmt välkommet eftersom vi vill få ta del av pedagogiskt entreprenörskap i många olika former, i alla ämnen och åldrar. Berätta om ditt arbete på det sätt som passar dig i en prestigelös atmosfär. Du behöver inte lägga så mycket tid på att förbereda din ”presentation” om du inte vill. Du delar med dig av dina exempel, får ta del av andras exempel och vi för ett samtal kring hur alla exempel kan anpassas och / eller utvecklas.

Hör av dig med frågor om du vill veta mer innan du anmäler dig senast 17/9 genom att mejla helena.sagar@kungsbacka.se.
Ange eventuella allergier eftersom vi bjuder på fika!
Varmt välkommen den 26/9!

Vänliga hälsningar, Helena Sagar

Helena Sagar
Lektor/Lärare NO och teknik
Förskola Grundskola