Inspirerande Matematikföreläsning!

På studiedagen den 26 februari var lärarna på Furulidsskolan på matematikföreläsning på högskolan i Halmstad. Föreläsare var Eva Pettersson från Blekinge tekninska högskola. Temat på dagen var elever med speciella förmågor i matematik. På förmiddagen var det teori om hur man kan upptäcka barn med specialla förmågor(matematikbegåvade) och vad man kan göra för att stimulera deras förmåga. På eftermiddagen var det olika workshops då det provades på olika matematikspel och kluringar för att utmanas i sitt tänkande. Vi fick arbeta mycket laborativt tillsammans i grupp där vi diskuterade tillsammans.

Föreläsningstips: måndagen den 7 april föreläser Eva Pettersson på Stadshuset i Kungsbacka. Är du intresserad så titta i Spc:s caféprogram.
Boktips: Eva Petterssons bok ” Barns matematiska förmågor – och hur de kan utvecklas”.

Maria Lövberg Eriksson och Helena Wannerbratt