Ipadutbildning på Smedingeskolan 15 juni

Idag den 15 juni pågår en Ipadutbildning för personalen på Smedingeskolan och Hålabäckskolan. Dessa skolor ska till hösten starta med att ha Ipads som en-till en lösning för deras årkurs 7. Detta är dag två av tre i förberedelserna inför detta. Idag är det ett stationssystem där alla går runt och får pröva på olika tillämpningar på appar. Det handlar om att göra film i Imove, dokument i Pages och anteckningar i Evernote, presentationer i Keynote. Dessutom lösningar för sparande i Dropbox samt korta undersökningar i Socrative.
Till sist också en verkstad för att producera övningar i appen Educreations som jag , Mats Larsnäs och Anders Göransson höll i.I Educreations skapar man tex lektionsgenomgångar eller elevsvar genom att skriva, ta med bild och tala in till en whiteboard i Ipaden.
Övningen kombinerades också med mobilt lärande, där deltagarna fick lära sig om QR-koder och få uppgifter och producera uppgifter utanför klassrummet.

Här är de uppgifter de fick jobba med

Uppgift 1.

Uppgift 2

Här är en film om den avslutande övningen.