#KBASETT 14

Av Björn Stedt, lärare i idrott och hälsa på Smedingeskolan

Redan på tåget började inspirationen komma. Samtalen runt frukostmackan och kaffet handlade om allt från bedömning i idrott, hur man på bästa sätt lägger upp en bra orienteringsbana till arbetslagets funktion och syfte. Detta blandades med intervjuer av varandra för att ens få sin biljett till mässan. Trots tidig morgontimma bubblade tågresenärerna av förväntan och den härliga känslan av lärare “på gång.”

 

SETTmässan gav ett första intryck av “försäljning” och marknadsföring. Guldkornen hittade vi hos de olika föreläsarna. Det första besöket blev hos Kennet Gonzalez. Hans rubrik var att “En förbättring innebär alltid en förändring.” Ett intressant föredrag om hur man med hjälp av bloggandet som verktyg kan höja elevernas motivation i skolarbetet och samtidigt stärka deras självkänsla och delaktighet. Kennet som arbetar som lärare på Enskede gårds gymnasium med yrkesintroduktionsprogrammet (snickeri) har startat en blogg som numer drivs av skolans elever. De får möjlighet att visa upp sina arbeten, göra introduktionsfilmer på olika maskiner eller i olika snickeritekniker. De delar erfarenheter med varandra och blir skolans ansikte utåt. Kennet märker att elevernas produktivitet och kunskap ökar i takt med att de får visa upp sina arbeten och dela erfarenheter med varandra. Eleverna som oftast har låga kunskaper i svenska språket utvecklades även inom detta område.

Kennet var en inspirerande talare och verktyget han använder känns som något man som skola/ämne kan tillämpa i vardagen. Att använda bloggen som redskap, att visa upp sina arbeten och få positiv uppmärksamhet, att kunna instruera varandra och dela erfarenheter på ett enkelt sätt är ett bra sätt att öka elevers motivation och ansvarskänsla.

Exempel på en annan föreläsning jag besökte var Christina Sikströms “Geocaching.” Ett spännande ämne som utvecklar många av elevernas förmågor. Ett verktyg som med lätthet kan användas både i skolan och på fritiden. En aktivitet som lär barn och ungdomar  nyfikenhet, engagemang, kreativitet, kommunikation, samarbete och aktivt lärande enligt Christina.

Ytterligare ett föredrag hölls av Benjamin “Beppe” Singer, född 1977 i Malmö.Han är programledare och lärare. Singer har bland annat lett TV-programmet Hjärnkontoret i SVT. Hans föredrag handlade väldigt lite om teknik och väldigt mycket om bra personer i skolans värld. Bra personer, lyhörda pedagoger och uppmärksamma vuxna. Personer som lyfter eleverna självkänsla och får dem att tro på sig själva. Beppe hade själv oturen att stöta på lärare som sänkte hans självförtroende och som fick honom att tappa tron på sig själv. Detta ledde tillslut till så negativa spiraler att han hamnade i missbruk och utanförskap. Hans väg ur “misären” var lärare som trodde på honom, personer som sa rätt ord vid rätt tillfälle och som lyckades vända hans bild av sig själv som misslyckad. Föreläsningen hette “I huvudet på ett IG-barn.” Beppe var en otroligt karismatisk och intressant person att lyssna till. Det han pratade om tilltalar mig mycket eftersom j  ag själv medvetet strävar efter att vara en bra person, en viktig person och en person som kan göra skillnad för barnen i skolan.

 

Mässan som helhet och föredragen i synnerhet var mycket bra och inspirerande. Besöket i Stockholm var ett skönt avbrott i vardagen och jag tror att vi alla kom hem med ny energi och kraft.

 

Den mening som fastnat tydligast hos mig är hämtat från ett föredrag jag aldrig hann gå och se. Föredraget hette “Vill du gå på dina egna lektioner?” Detta är något jag tar med mig i mitt vardagliga arbete, i planeringen av mina lektioner och i mötet med eleverna. Om jag själv inte vill gå på mina egna lektioner så vill nog ingen annan det heller. Därför ställer jag mig frågan och ser till så att svaret alltid blir “JA!”