Kungsbacka DELARE – Annika Björnhall

Annika Björnhall föreläser om sin studieresa till Nya Zeeland där hon besökte förskola och skolor för att se hur de arbetar med läs- och skrivinlärning.

Mycket inspiration och kopplingar till läslyftet ges. 

Annika är förskollärare med 20 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Hon handleder läslyftet i kommunen från f-3 till 7-9.

Nu studerar hon även till specialpedagog.  

 

Hälsningar  

Annika Björnhall

Björkris skola

Förskollärare, Handledare Läslyftet
0300-836470