Kungsbacka DELARE – Hanna Olsson

Skype för företag – jobba tillsammans oavsett fysisk plats

Öppna världen till gäster som inte kan komma på fysiskt besök.

Lär dig möjligheten att arbeta i samma dokument med kollegor trots att ni inte befinner er på samma fysiska plats.
Skype är så mycket mer än chatt – våga boka digitalt möte!
Kontakt:

Kontakta Hanna Olsson, Digitalt Center för mer information
hanna.olsson@kungsbacka.se