Kungsbacka DELARE – Karin Carlsson & Anna Otterhed

Elevinflytande- vad betyder det egentligen?

 

Att arbeta med elevernas inflytande och motivation är vi alla ålagda att göra, men kan man göra det på olika sätt och hur reagerar eleverna egentligen på vår undervisning? 

Vi vill berätta mer om en studie som vårt arbetslag gjort under ett års tid för att ta reda på vad eleverna själva anser att elevinflytande är. Kan det handla om flyt in i skolarbetet kanske? Eller att man kan ha dåligt inflytande på en kompis? Resultaten visar överraskande svar och skapar underlag för medveten undervisning kring både elevinflytande och motivation. En väl fungerande pedagogik för detta är s k Värdeskapande lärande, som går ut på att man riktar sitt arbete mot en yttre mottagare i olika skarpa uppdrag. Vårt arbetslags positiva erfarenheter från detta arbetssätt kommer vi också berätta mer om.  

 

Undersökningen om elevinflytande gjordes inom Kungsbackas egen variant för praxisnära forskning för att kartlägga pedagogernas beprövade erfarenhet; Fin-Lir. Det finns många sätt att få in Fin-Lir som en del i undervisningen, för att utveckla och reflektera kring sin egen praktik. Det är lite arbetsamt, men mest av allt otroligt spännande och kompetenshöjande för alla i arbetslaget! Den konkreta kopplingen till verkligheten i undervisningen gör denna läraranpassade forskningsform till ett utmärkt verktyg för kollegialt lärande som berör på riktigt och skapar skillnad för eleverna. 

 

 

Vänlig hälsning! 

Karin Carlsson – 0706-277500
Anna Otterhed – 0300-834000

Kullaviksskolan