Kungsbacka kommun och Malmö högskola

MAH, Malmö Högskola sökte en pedagog inom IKT som kunde gestalta och berätta kring processarbetet tillsammans med barngruppen och utifrån barngruppens perspektiv, inflytande och delaktighet.

Kursen inom Malmö Högskola och inom lärarutbildningen hette “Barndom och lärande: Förskolepedagogik (15 hp)”.
Kursen syftar till att studenterna på Malmö Högskola ska utveckla förståelse för och kunna använda pedagogiska begrepp kopplade till yngre barns meningsskapande och lärande, samt utveckla förståelse för förutsättningar för förskolläraren och miljön som stöd till barns meningsskapande.

Kursen syftar också till att studenterna ska kunna problematisera förskolepedagogikens möjligheter och utmaningar.

Lärarstudenterna läser sitt första år på Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Totalt sett så höll jag i 12 föreläsningar/workshop under tre tisdagar i november, heldagar och över 200 personer.

Jag gestaltar Piafs, på Björkris förskola, Kungsbacka Kommun, förhållningssätt och barnsyn. Min föreläsning och workshop var under titeln:
“iMovie, Appen som gestaltar barngruppens utforskandeprocess”
– En inspirationsberättelse och pedagogisk dokumentation tillsammans med förskolans yngsta utforskare, 1-3 år.

Under föreläsningen och workshopen samtalar jag och reflekterar tillsammans med lärarstudenterna kring Unikum som redskap, möjligheter och pedagogiska glasögon utifrån barngruppens perspektiv och IKT och med fokus inom barngruppens inflytande och delaktighet.

3 filmprocesser gestaltas under föreläsningen, alla skapade med iMovie som redskap men såväl inom “Trailers” såsom “Film” med hjälp av verbalt språk, kroppsspråk, ljud, bild, foto och video.
Filmprocesserna som gestaltas är kring verksamhetsberättelser och hur iMovie kan vara till hjälp för att skapa en röd tråd och klippa samman lärandet, fokusmål, huvudmål, läroplan och främst barngruppens tankar, idéer, kreativitet, samspel inom det Sociokulturella perspektivet och fantasi.
Filmprocesserna som gestaltas är även en närmare inblick på enbart ett utforskande i samspel, såsom en skapande aktivitet, då Piaf skapar en storalster, tillsammans, över hela golvet i Piafs Ateljé och hur det fick pågå i veckor tills barngruppen kände sig färdiga. Där processen är i fokus, snarare än produkten- och vad är det som de kikar närmare på idag, tillsammans? Det är snarare filmprocesserna än den färdiga alstern, även om det är en alster av allas inflytande och delaktighet. Den sista filmprocessen gestaltar en trailer med fokus på hur digitala verktyg kan användas inom skapandeprocesser. Tillsammans skapar barngruppen och samspelar kring appen “Pluttra Paint” för att skapa en digital berättelse i form av digitalt ritande. “Giraffen Piaf” är bland annat en karaktär som skapades.

Vidare gestaltar filmprocesserna ovan hur appen Aurasma använd i inne- samt utemiljö för att skapa en digital skattjakt efter dem själva och med det digitala redskapet, lärplattan, som verktyg för att finna punkterna. Även hur man med digitala redskap kan skapa en levande biograf, med lärplattan som bioduk och konstruktion runt om (bio). Filmerna gestaltar hur man kan klippa samman ett fokusmål, t.ex. “Matematik som språk” eller “Kommunikation och Möten” och visa på lärandet, utforskandet, samspelet, Inflytandet och delaktigheten inom många olika utforskandeprocesser.

Vidare ledde det in på workshop…
Alla 12 grupper fick möjligheten att skapa egna trailers och filmer väl på plats som sedan spelades upp på projektorn och där jag handledde. “Kommunikation och möten” var ett exempel studenterna kunde använda för att skapa en film. Filmerna var verkligen utefter studenternas egna erfarenheter, härliga tankar och kreativitet. Det skapades allt ifrån en “Kungafilm” på högskolan med krona, glädje och humor och i en musiksal.
Vidare klippte de samman sina lite mer privata intressen och många såg möjligheterna kring att använda iMovie som ett redskap kring kommande Vernissage i kursen och i Januari-15 för att gestalta olika lärmiljöer samt gränsöverskridanden mellan olika rum och miljöer… och att låta trailers och film rulla under vernissagen i kursen.

Många viktiga samtal kring PUL och sekretess samt godkännande med. Viktigt att tillsammans reflektera kring filmprocesser som är godkända/ickegodkända inern/extern väg.

Kungsbacka Kommun & Malmö högskola!!

/Isabelle Kristensen
Piaf,
Björkris verksamhet

Denna artikel har 3 kommentarer

    1. Stort Tack, Anja. Så spännande och härligt är det att kunna sprida vision, IKT och förhållningssätt.

      Tack,
      Isabelle

  1. Härligt, Isabelle! Tänk att även Malmö högskola får ta del av ert goda förhållningssätt och digitala utforskande:) Kattis Skoogsberg

Kommentarer är stängda.