Lärstämma på Enhet Modersmål

Onsdag den 10 maj var det lärstämma på Enhet Modersmål. Lärstämman är Enhetens alldeles egen dela-dag. På förmiddagen fanns det parallella workshops och presentationer i tre olika pass, på eftermiddag presenterades samma innehåll som utställning.  

 

Ämnena vi kunde fördjupa oss i var mycket diversa: bedömning av skriftliga förmågor, olika moduler i läslyftet, provkonstruktion för Moderna Språk på gymnasiet, det nya modersmålsstödet, undervisning för barn i behov av särskilt stöd, alfabetisering, studiehandledarens roll i nyanländas lärande samt arbetssätt och arbetsformer för studiehandledning. På förmiddagen fick varje lärgrupp på 45 minuter antingen presentera hela sin lärprocess och resultat eller genomföra en workshop med utgångspunkt i lärfrågan. De lärgrupper man inte hann ta del av på förmiddagen kunde man besöka i utställningen på eftermiddagen. Där kunde man bläddra i litteratur, göra olika övningar, diskutera material och ta del av olika verktyg som kan underlätta undervisningen som t.ex. tankekartor och matriser.

Lärstämman är avslutningen av årets arbete med kollegialt lärande i lärgrupper efter Hans-Åke Scherps modell. I början av läsåret bestämmer varje lärgrupp en lärfråga som de vill fördjupa sig i, varefter en årsplanering görs och arbetet börjar. Årets lärstämma var upplagd med parallella presentationer och workshops på förmiddagen och bemannade utställning på eftermiddagen. Det visade sig vara mycket givande, då det var lättare att ta till sig nya kunskaper i mindre grupper och det var roligt att träffas och prata under avslappnade former. Lärstämmans funktion är dels att visa upp de kunskaper och förmågor man har tillägnat sig under läsåret så att de sprider sig i kollegiet, men dels också att inspirera lärarna inför nästa läsår. Vecka 20 börjar arbetet med att få fram nya lärområden och sammanställa kommande läsårs lärgrupper.

Är du intresserad av att lära dig mer om de olika ämnen som presenterades, eller om att arbeta i lärgrupper, ta då kontakt med: Ewa.pyk@kungsbacka.se, Ksenia.nifakina@kungsbacka.se, mariska.ruttink@kungsbacka.se