Läslyftet nu och nästa läsår

Inom grundskolan i Kungsbacka kommun deltar just nu tolv pedagoggrupper i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av handledare. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen. Pedagogerna förväntas dels öka sin kompetens inom området med hjälp av färsk forskning, dels utveckla förmågan att omsätta kompetensen i undervisningen. Fortbildningen grundar sig på stödmaterialet som finns på Läs- och skrivportalen.

Parallellt utbildas just nu också 30 pedagoger i vår kommun till handledare för Läslyftet. Ambitionen hos ledningsgruppen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun är att alla undervisande pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-9 samt skolbibliotekarier ska ha genomgått Läslyftet under läsåren 2015/16 – 2017/18. Varje pedagog deltar under ett läsår. Ambitionen är också att samtliga förskollärare ska vara involverade i Läslyftets fortbildning så snart det är möjligt.

Nu är det dags att påbörja planeringen av Läslyftet 2016/17. Om du skulle önska att din skola ska vara med så tala med din rektor om det! De skolenheter i grundskolan som önskar delta i Läslyftet under 2016/17 ska meddela detta till språk-, läs- och skrivutvecklarna senast den 23 oktober för att statsbidrag ska kunna sökas.

Mer information om Läslyftet finner du på Skolverkets webbplats:

Skolverket om Läslyftet

Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka