“Lek och lär hållbart med teknik”

Värdegrundsarbete med hjälp av värdeskapande lärande (VL)

”LEK OCH LÄR HÅLLBART MED TEKNIK”

 

För drygt tre år sedan så hade vi på Kullaviksskolan vår första Teknikdag. Det är en dag då hela skolan arbetar med ett tema. De elever som går i år 7-9 är indelade i mindre arbetsgrupper om 4-5 elever och har hand om en ½ klass av eleverna från F-6. De håller i lektionerna under hela dagen och är med de yngre eleverna på rasterna.

Grunden till arbetet startade i att de yngre kände sig inte så säkra när de skulle gå över skolgården upp till bamba eller de praktiskestetiska ämnessalarna då de passerade 7-9 elevernas skolgård. Genom vårt arbete så lär eleverna känna varandra över åldersgränserna. Vi har redan märkt av en förändring då de yngre idag hejar på de äldre när de möts på skolgården eller i bamba. Likaså får våra äldre elever lära ut sina kunskaper inom Teknikområdet.

Årets upplaga av teknikdagen innebar att eleverna med hjälp av återvinningsmateriel skulle skapa utomhusleksaker. De skissade och konstruerade olika leksaker som de sedan gick ut och prövade ute på rasten. I slutet av dagen fick eleverna gå bort till återvinningsstationen och sortera det material som de ej använt.

Elisabeth Settergren, Förstelärare Kullaviksskolan