” Ljuset är mörkt! “

Ett projekt i vår serie med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik.

“Ljuset är mörkt!”
Ur ett naturvetenskapligt perspektiv riktas projektet mot barns möjligheter att uppleva, utforska och urskilja fenomenet ljus. Med utgångspunkt i barns frågeställningar och konstateranden formar vi våra lärmiljöer och skapar en relation till ljus.

Anna-Riia Karme Nord, Anna Helldal och Emma Rahm