LONA-projekt om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kollaskolans elever i år 5, nuvarande år 6 har med start under vårterminen 2018 jobbat med ett LONA-projekt, Ekodukten över E6:an vid Sandsjöbacka. Projektet syftar till att öka engagemanget och kunskapen om biologisk mångfald hos barn och skapa en förståelse för ekoduktens funktion. För att läsa mer om elevernas arbete, klicka på länkarna nedan.

Kungsbacka kommun: Kollaskolans insektshotell invigs på ekodukt

Hoppfullt bygge för framtiden

GP: Gör passagen redo för djuren!

Trafikverket: Uppskattat studiebesök på ekodukt – Sandsjöbacka

Hälsar

Maria Lindqvist
Lektor och leg. lärare NO/Tk Kullaviksskolan
maria.lindqvist@kungsbacka.se