Magisk avslutning på STL-utbildningen

Under läsåret 2018-2019 har ca 50 lärare i åk 1-9 deltagit i pilotutbildningen STL Kungsbacka. Handledare från Enhet Utveckling har lett det kollegiala lärandet på sex skolor i kommunen och i slutet av maj avslutades utbildningen gemensamt för alla deltagare i Omsorgens Hus. En av dessa lärare valde att formulera och dela sina tankar efteråt och har också gett sitt medgivande till publicering här på Kungsbacka Delar.

“Tack för idag! Och då menar jag verkligen tack! Dagens avslutning knöt verkligen ihop säcken för mig. Att få lyssna på deltagande lärares (och rektors!) insikter, upptäckter och förändrade förhållningssätt var inget mindre än magiskt!

NO-läraren i åk 9 som givit sina elever i uppgift att skriva en argumenterande text om genmodifiering eller kloning. Hon arbetar med de innehållsliga delarna, tar reda på var eleverna befinner sig, skapar förförståelse och bygger ny kunskap. Sv-läraren arbetar med samma texter men fokuserar på texttypen. Båda arbetar med syfte, modellering genom exempeltexter, kamratrespons, stödstrukturer samt mottagare. Det samarbetet gav eleverna en röd tråd, en meningsfullhet och en begriplig undervisning.

Läraren i åk 6 som förstått syftet med, och vikten av, stödstrukturer. ”Jag lämnar inte eleverna ensamma i uppgiften längre”.

Rektorn som plötsligt ser sitt engagemang och sitt ledarskap som avgörande för hur samarbetet pedagoger emellan kan utvecklas.

Jag var positiv till utbildningen redan innan mötet, men nu är jag frälst. Alltså! Lyrisk!”


Erfarenheter från årets pilot tas nu med in i utbildningen inför nästa läsår, då drygt 100 lärare kommer att delta.

Du som arbetar i Kungsbacka – läs mer om STL Kungsbacka här.


STL är ett pedagogiskt förhållningssätt som ger effekter av ökat lärande, likvärdighet och språkutveckling, genom att kombinera pedagogik och digital teknik. STL är ett pedagogiskt förhållningssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.