Makey-makey på Gällingeskolans fritids

 

Vi på Gällingeskolans fritids lånade en Makey-Makey låda.

Vi gjorde ett piano av bananer som vi spelade på. Då kom vi på att bananerna behövdes egentligen inte utan barnen själva kunde bli spelbara när de höll i kablarna och så kunde ett barn spela toner genom att röra vid de andra. Det tog ett tag innan vi klurade ut hur det fungerade och vem det var som egentligen spelade.
Vi byggde också en spelkonsol som användes till spel på Bolibompas sida.
Det var roligt och spännande och barnen blev väldigt engagerade.

Anna Björk Rytorp
Fritidspedagog
Fritidshemmet Gällingeskolan