Mary Doll och entreprenöriellt lärande på Gullregnsskolan

Vad har Malala, myran, hajen, totempålen och dockan Mary gemensamt?  Jo, alla går att arbeta med entreprenöriellt. Vi hade minilektioner för varandra och utforskade sedan tillsammans:

På Gullregnsskolan är vi två förstelärare som arbetar med entreprenöriellt lärare. Vi har under läsåret arbetat med att föra in ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Vi har använt tiden på studiedagar och lärarkonferenser Tillsammans har lärarna delat med sig av olika minilektioner där vi svarat på följande frågor:

På vilket sätt är detta entreprenöriellt?

Vilka förmågor tränar vi på?

Hur synliggör vi detta för eleverna?

Hur gör vi en bedömning?

Vi synliggjorde delaktighet, inflytande och kreativitet. Vi utgick från individerna och synliggjorde målet men lät vägen vara påverkbar.  Vi ringade in förmågorna.

Pauline Brink och Kajsa Cronelid