Matematik i förskoleklass

Föreläsning i Kungsbacka med Görel Sterner

Vi vet att utvecklingen av matematiska förmågor som sker i förskoleklass har ett samband med elevers matematiska kunskaper senare i skolan.
Görel Sterner, forskare vid Göteborgs universitet och Nationellt centrum för matematikutbildning, kommer att prata om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter. Görel kommer att knyta föreläsningen till sin bok ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass”.

Tid: torsdag 19/1 kl.15:00-18:00
Plats: Varlaskolans aula

Målgrupp: Lärare i förskoleklass samt årskurs 1-3, skolledare, speciallärare och specialpedagoger.

Anmälan görs via kurskatalogen


Kontakta gärna
Marie Utterberg
Enhet utveckling
Förskola och Grundskola
marie.utterberg@kungsbacka.se
0300-835222