Med sikte mot väst!

Om två veckor åker jag till USA för att besöka skolor specialiserade på autism, ADHD och dyslexi.

Jag heter Annika Björnhall och till vardags arbetar jag på Björkrisskolan och är även kommunövergripande handledare i Läslyftet. Via mina specialpedagogiska studier vid Göteborgs Universitet fick jag ett stipendium för att omvärldsspana och fördjupa min kunskap kring arbetet med elever med olika stödbehov.
Anledningen till att jag valde just USA är att jag tror att de ofta är väldigt bra på att se styrkorna i diagnoser och stimulera och utveckla dessa resurser.

Jag kommer att åka till Dr Henderson Inclusion School i Boston där alla elever går tillsammans, elever med och utan diagnos men även elever med intellektuell funktionsnedsättning, och forskning har visat att man på denna skola når högre måluppfyllelse för alla elever. Det ska bli spännande att se hur de arbetar.

Jag besöker även WPS, en privatskola i New York, där man måste ha en diagnos för att bli antagen. De når mycket goda resultat och har stor andel studenter som tar sig vidare till college. Mer information finns på deras hemsida www.winstonprep.edu/

För tre år sedan åkte jag till Nya Zeeland och besökte skolor och förskolor på ett annat stipendium. Det var en resa som jag både bloggat och föreläst mycket om. Att omvärldsspana tycker jag är både viktigt, lärorikt och utvecklande och rekommenderar alla som har möjlighet att söka stipendium att verkligen göra det!
Här är några användbara länkar till stipendier:

Göteborgs Universitet www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/adlerbertska-stipendier
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande sfub.se/
Jerringfonden jerringfonden.se/sok-anslag/

Annika Björnhall
Specialpedagog
Björkrisskolan