Modersmålsstöd i förskolan

Enhet Flerspråkigt Lärande satsar på Delakultur!

Under höstterminens start har modersmålslärare på Enhet Flerspråkigt Lärande, tillsammans byggt upp en bank av material för modersmålsstöd i förskolan. Lisa Stubner och Melisa Rastoder Duric , två av kommunens modersmålslärare arbetar som vägledare. I rollen som vägledare underlättar de kommunikationen och samarbetet mellan förskolor och modersmålslärare för att därigenom bidra till ett likvärdigt arbetssätt. De började med att skapa ett “Introkit” med bilder, kring bland annat vardagsaktiviteter, känslor, mat, färger och former. 

Alla modersmålslärare samlades sedan i mindre worksshops där varje lärare översatte materialet till det språk hen undervisar i. Resultatet, “introkitet” förvaras på enhet flerspråkighets gemensamma Sharepoint, vilket gör det lättillgängligt för alla modersmålslärare.  I förlängningen önskar Lisa och Melisa att materialet ska byggas på med fler bilder, fler modersmål samt QR-koder där barnen kan lyssna till orden, begreppen på sitt modersmål.

Att arbeta tillsammans kring ett gemensamt material var väldigt givande. Det gav även upphov till många intressanta diskussioner kring grammatiska skillnader i våra olika språk. Nu hoppas Lisa och Melisa att materialet kommer till användning i modersmålsstödet på våra förskolor.

Har ni frågor, kontakta

lisa.stubner@kungsbacka.se

melisa.rastoder-duric@kungsbacka.se