Nätverksträff i Kungsbacka

 

Inbjudan Tekniknätverksträff VT 2016

 

Onsdag den 23 mars träffas vi i Hålabäcksskolans aula/filmsalen
kl.15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet.

Träffen kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10:

 

”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

 

Det blir både teoretiskt och praktiskt i form av en workshop kring bygg och konstruktion.

 

Anmälan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se

Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Har ni några funderingar eller frågor så maila mig gärna.

 

Varmt välkomna till en rolig eftermiddag!

Lotta Siira