Nio resor – nio destinationer med lärandet i fokus!

Ett reportage om Lärarcoachning i Kungsbacka, direkt från avslutningen av vår senaste insats fredagen den fjärde mars 2016.

Våra deltagare hade för dagen förberett en stund var där publiken får följa processen från dag ett tills nu och vad som hänt i den egna praktiken.

Först får vi komma med till en av Kungsbackas förskolor. Vi upplever friden när ett akvarium på Youtube visas på projektorn till stillsam musik. Vi hör att en tidigare lite krånglig och svår grej nu är vardag och enkelt och förgyller barnens tidiga morgnar.

En grundad känsla hos flera av deltagarna var osäkerhet och rädsla i början på kursen. Ingången till att komma med har varit en stor vilja att lära mer. Många av deltagarna lyfter upplägget med personliga mål och djupintervjun innan som avgörande. Duktiga kursledare har gjort väldigt stor skillnad.

Fler exempel från den första redovisningen är användning av appen Bluefire Reader som ger möjligheten att låna böcker från biblioteket.
Vi fick se en trailer, Sagostund – en glimt från vardagen, om hur barnen upplevde detta i verksamheten. Slutorden från den här pedagogen;

Den här utbildningen, en av de absolut bästa jag varit på!

 

Flera av våra deltagare vittnar om hur mycket lärarcoachninginsatsen betytt för dem personligen. De lyfter en härlig, ostressad miljö och god stämning.
Egna mål är viktigt, för någon kunde iPaden göra skillnad när man känner att dator är lite svårt. Man har tagit tag i grundläggande kunskapsluckor och på allvar insett att – Det kommer aldrig mer att gå så långsamt som nu!

Någon känner att äntligen kan hon själv visa en liten film i barngruppen – tryggheten ökar med det där att koppla upp, fixa och ordna. Osynlig kunskap visar sig tydligt, nu hänger vi i och fortsätter. I nuet, i vardagen.

Här finns pedagogen som blev rekryterad till lärarcoachning av chefen, lite läskigt men det går ju. Nerverna spelar oss spratt, det kan vara pirrigt. Vi har deltagare som berättar om mycket svåra känslor av otrygghet och rädsla inför både kursen och inför vardagen i den egna verksamheten.

Egna gränser respekteras ofta inte och man står tillbaka för andra. Känslan av att nu efter kursen vara ”en som kan lite” hjälper till med självkänslan och ger ökad råg i ryggen i arbetet att gå vidare.

Nu får vi fler tips;

Smartboarden används till sagoläsning och målande med ”rörlig färg” (http://neave.com) till klassisk musik. Programvaran Smart notebook kan användas till mycket, namnsortering, skriva sina namn med mycket mera.

Man kan ha storsamling med appen Tinschool, det finns tankar på Storybird. Falling Stars är en annan app som kan rekommenderas.

Programmet går vidare. Språklärare berättar om ett projekt för träning av uttal, eleverna använder då Unikum och läser in ett stycke som blir till en ljudfil. Formativ bedömning inuti verktyget blir på detta sätt möjlig. Eleven läser in samma text vid flera tillfällen så man kan se utvecklingen.
Det går fint att fotografera dokument och publicera i Unikum så det blir tillgängligt för alla, detta sparar miljö och papper. Insikten att man kan lägga ut läxor och planeringar via blogg och lärlogg gör verksamheten mer transparent för både elever, kollegor och ledning. Man kan och ska visa sin utveckling!

Kursen var en glad överraskning, äntligen kan man känna sig kompetent. Jag kan ju nästan göra en liten bok om min egen utveckling.
Det lyser mot toppen…

 

Någon lyfter att svårigheten kan ligga i att sätta mål, det finns väldigt mycket spännande man vill utforska.

Det finns en vilja utveckla IKT inom idrottsämnet genom videoappar och videofilmning. Behov av en projektor till idrotten blev tydligt och gick att ordna. Några exempel från idrottssidan; använd appen Darfish express, där två parallella filmer visar utveckling av olika moment. Man använder QR koder för instruktionsfilmer i t.ex. redskapsgymnastik eller styrketräning. Det finns många kreativa sätt att visa övningar på, flera nya har utvecklats.

Just Dance finns på Youtube, används med projektor för gemensam dans i idrottshallen. Andra exempel är selfieorientering och verkstyget Kahoot som är bra till frågesport.
Härlig humörhöjare, kahoot.it. – vi fick pröva!

Redovisningen fortsätter med fantastisk reflektion om barn, elever och lärande. Vi kan ha olika ingångar. Kamratrespons och att man löser uppgifter på olika sätt hjälper oss i vårt lärande. Film kan hjälpa oss att reflektera.

På flera arbetsplatser har det kollegiala lärandet ökat.

Vi visar varandra vad vi gör, kul att se vad andra gör. Glädje inspirerar, vi löser uppgifter och visar varandra. Elever kan växa genom att få visa förmågor, många olika syns i de flesta arbeten.

 

En insikt:

Först när man själv berättar, beskriver muntligt vad man lärt sig – då vet man om man tagit till sig något.
Viktigt som pedagog innan jag skruvar vidare på min utveckling.  – Vad tycker eleverna?

Självreflektion och utvärdering blir naturliga ingredienser, här och nu är det primära. Kan vi utvärdera om lärandet ökar med hjälp av digitala redskap?

I musikundervisningen kan ljudinspelning användas för elevernas självreflektion. Man prövar tajming, spelar tillsammans, inser att hur man trodde att det lät kanske inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Att som lärare se och höra alla elever kan genom infilmning bli möjligt. Detta kan också stödja möjligheterna att ge formativ bedömning till alla elever.

Appen Acapella går att göra fantastiskt roliga film och ljudinspelningar med.

Lärarcoachning ger möjlighet till djupdykning i egna arbetssätt och kunskaper;

Just känslan av möjlighet, tid och stöd känns lyxig. En härlig men ovan situation som ger utrymme för utforskande av de egna möjligheterna. Med insikt om hur enkla medel som Facetime och Skype kan ge kontakter som fungerar med omvärlden till och med utanför Sverige blir det mervärde för eleverna.


 

Detta till slut riktigt långa reportage ger bara en aning om allt stort som visades under dessa timmar.

Min allt överskuggande känsla som fyllde hjärtat med värme var – här har ett stort lärande ägt rum – och personlig utveckling på högsta nivå.
Tack alla delatagare för att ni delade med er av er resa!

TACK också till våra oerhört engagerade och kunniga IKT pedagoger för att ni än en gång gjorde det möjligt.

Med hela dagen i färskt minne – Åsa Blide Larsson
Utvecklingsledare Förskola & Grundskola
asa.blide-larsson@kungsbacka.se

Lärarcoachning 2016 deltagare

Denna artikel har 1 kommentar

Kommentarer är stängda.