NT och Tekniknätverksträff för skolan och förskolan

 

Tid : 1 februari 15:00-16:30

Plats: Hålabäcksskolan

Förskolan:

Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”.

  • Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap?
  • Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt?
  • Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog?
  • Hur ställer jag produktiva frågor?
  • Det blir också praktiskt arbete i form av experiment, så ni får med er lite skoj hem att testa med barnen.

 

Skolan:

Den här träffen blir en fortsättning från föregående träff

som handlade om ämnet Programmering och datalogiskt tänkande,

  • Vi försöker genom workshops ge varandra tips om bra appar och datorprogram hur vi kan utveckla programmeringen i skolan.
  • Vi kommer att ta upp hur vi kan samarbeta med andra ämnen inom området Programmering.
  • Ta med Ipad och dator för att kunna prova praktiskt.

Anmälan för förskolan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Anmälan för skolan görs genom mail till Elisabeth.Settergren@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken skola samt årskurs ni är verksam på.