Påminnelse om Tekniknätverksträff onsdag 23 mars

Tekniknätverksträff onsdag 23 mars på Hålabäcksskolan kl 15:00-16:30. Vi träffas i Aulan.
Skolan F-9 kommer arbeta med centrala innehåll i Teknik och ha techmeets där vi delger varandra projekt vi arbetat med. Diskussioner kring hur man kan tänka sig en röd tråd inom teknikämnet från år F-9.
Förskolan kommer kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10  ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

Det blir både teoretiskt och praktiskt i form av en workshop kring bygg och konstruktion.

Anmälan görs till:

Skolan: Elisabeth.settergren@kungsbacka.se

Förskolan: Ann-charlotte.siira@kungsbacka.se
Varmt välkomna!