Processutbildning för studiehandledare på enhet Modersmål

Under vårterminen har vi IKT-pedagoger haft glädjen att processutbilda en härlig grupp med vetgiriga studiehandledare inom modersmålsenheten. Vi har träffats vid tre tillfällen och har under två timmar tillsammans utökat den digitala kompetensen och processat hur vi med hjälp av digitala verktyg kan utveckla undervisningen. Fokus har förutom digitalisering varit ett specialpedagogiskt elevperspektiv.

Det kollegiala lärandet har löpt som en röd tråd både i och mellan träffarna. Vi har använt oss av en OneNote anteckningsbok för dokumentation vilket även ger oss möjlighet till ytterligare påminnelse och reflektion. Vi har använt både iPad och PC under utbildningen för att bli förtrogna med bägge verktygen.

Vi har varvat varje tillfälle med teori, praktik och erfarenhetsbyte, vilket gett upphov till många och utvecklande diskussioner. Mellan tillfällena har deltagarna haft en ”hemuppgift” som sedan diskuterats i gruppen. Utvärderingen som gjorts efter varje tillfälle visar att utbildningsformen har gett deltagarna nya kunskaper och en vilja att utvecklas vidare.

Områden vi processat i:

• Hur man ställer in och använder verktygens inställningar och hjälpmedel (språk, tangentbord, diktering, läs markering, uppläsning,röstinspelning och kameran )
• Var hämtar man program och appar? – Software Center och Företagsportalen
• FG:s Kommunlicenser – bokstavsljudning, talsyntes, rättstavningsprogram, uppslagsverket NE, inlästa läromedel och studiestödet – Inläsningstjänst
• OneNote anteckningsbok för klassen/dina elever. Dela ut, granska och svara på elevuppgifter
• Scanning – fota olika typer av texter. Få texten redigeringsbar samt uppläst
• Hur kan man skriva på lärplattan istället för i arbetsbladet eller i boken
• Språkstimulering och flerspråkighet

 

Martina Langjord och Helen Pettersson
IKT-pedagoger
Enhet Modersmål